Commissie beheer: Geen Dolhuysbrug!

Uit de Besluitenlijst van de commissie beheer van 8 februari 2018

Punt 5

Keuze tracé fietsroute Dolhuysbrug/Kennemerbrug

Cie Beheer 8/2/2018: voldoende besproken, meerderheid wil voorlopig geen Dolhuysbrug. Raadsmeerderheid kiest voor optie 2 uit de opinienota te weten: - het opwaarderen van het bestaande tracé Kennemerbrug/Schoterweg.

(2018/4288)

De wijkraad Frans Hal bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het behalen van bovenstaand resultaat!