Leefbaarheid- en Initiatiefbudget

Subsidie voor straat-, buurt-, wijkactiviteit

De gemeente Haarlem wil stimuleren dat Haarlemmers sociaal met elkaar omgaan. Dat Haarlemmers elkaar ontmoeten tijdens een activiteit. Als bewoners samen een initiatief nemen dat de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt of wijk verbetert, dan kunnen zij daarvoor subsidie aanvragen.

Je kunt het hele jaar subsidie aanvragen. De gemeente geeft binnen vier weken antwoord.

Deze aanvragen werden o.a. gehonoreerd:

  • buurtmaaltijd
  • kinderactiviteiten in de wijk
  • niet commerciĆ«le wijkmarkt
  • discussieavond
  • vergroenen van de buurt

Kijk op internet of je een aanmerking komt voor het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget:

www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget