Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Commissie beheer: Geen Dolhuysbrug!

Uit de Besluitenlijst van de commissie beheer van 8 februari 2018

Punt 5

Keuze tracé fietsroute Dolhuysbrug/Kennemerbrug

Cie Beheer 8/2/2018: voldoende besproken, meerderheid wil voorlopig geen Dolhuysbrug. Raadsmeerderheid kiest voor optie 2 uit de opinienota te weten: - het opwaarderen van het bestaande tracé Kennemerbrug/Schoterweg.

(2018/4288)

De wijkraad Frans Hal bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het behalen van bovenstaand resultaat!

 

 

 

Nieuwbouw bakkerij Verkerk

Nieuwbouw bakkerij Verkerk

Graag wil ik meedelen dat er op woensdag 14 februari 2018 vanaf 20:15 uur, tijdens de wijkraadsvergadering van de Frans Halsbuurt in de Fonteinkerk, een presentatie wordt gegeven over de nieuwbouw van Bakker Verkerk. Het is het pand op de hoek Schoterweg 26 en Johannes de Breukstraat 1.

Als alles meezit zal er eind februari begonnen worden met de sloop.

Tijdens de presentatie zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de start van de bouw zijn.

U bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,

ir. Marc van de Velde

www.marchitectuur.nl