Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Lente in je Bolwerk!

Zondag 18 maart is het feest op de Bolwerken! We vieren dan dat de Dolhuysbrug er niet komt en dat de prachtige Bolwerken 190 jaar bestaan.

Vanaf 14.00 uur zijn er allerlei leuke activiteiten naast het Dolhuys.

Voor de kinderen:

  • Een voetbaltoernooi (voor groep 3 t/m 8). Inschrijven tussen 13.30 en 13.45 uur.
  • Een hindernisbaan
  • Een hoelahoepwedstrijd
  • Een springkussen
  • Schminken

Voor jong en oud:

  • Een historische rondleiding over de Bolwerken door een gids van de Historische Vereniging Haerlem. Start: 14.30 uur.
  • Een natuurexcursie door de Bolwerken door gidsen van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Start: 14.45 en 15.00 uur.
  • Jeu de Bolwerken
  • Open podium

Verder is er muziek en natuurlijk een hapje en een drankje. En met een beetje geluk ook nog een zonnetje voor het echte Lente-in-je-Bolwerken-gevoel. Tot zondag!

Commissie beheer: Geen Dolhuysbrug!

Uit de Besluitenlijst van de commissie beheer van 8 februari 2018

Punt 5

Keuze tracé fietsroute Dolhuysbrug/Kennemerbrug

Cie Beheer 8/2/2018: voldoende besproken, meerderheid wil voorlopig geen Dolhuysbrug. Raadsmeerderheid kiest voor optie 2 uit de opinienota te weten: - het opwaarderen van het bestaande tracé Kennemerbrug/Schoterweg.

(2018/4288)

De wijkraad Frans Hal bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het behalen van bovenstaand resultaat!

 

 

 

Nieuwbouw bakkerij Verkerk

Nieuwbouw bakkerij Verkerk

Graag wil ik meedelen dat er op woensdag 14 februari 2018 vanaf 20:15 uur, tijdens de wijkraadsvergadering van de Frans Halsbuurt in de Fonteinkerk, een presentatie wordt gegeven over de nieuwbouw van Bakker Verkerk. Het is het pand op de hoek Schoterweg 26 en Johannes de Breukstraat 1.

Als alles meezit zal er eind februari begonnen worden met de sloop.

Tijdens de presentatie zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de start van de bouw zijn.

U bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,

ir. Marc van de Velde

www.marchitectuur.nl