Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijkraadsvergadering

Wijkraadsvergadering

Woensdag 19 Juni

Aanvang 20.15 uur

in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14)

 

Soutmanstraat leefstraat tussen 22 juni en 21 juli 2019.

Tussen 22 juni en 21 juli 2019 zal er een inrij, stilsta -en parkeerverbod komen in de Soutmanstraat. Dit in verband met de activiteiten van de leefstraat, gepland van 22 juni tot en met 21 juli 2019.

Situatieschets:

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

bron: officielebekendmakingen.nl

 

Wijkraadsvergadering Frans Hals

April en mei is er geen vergadering.

De eerstvolgende vergadering is:

woensdag 19 juni

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!