Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Concept Gebiedsprogramma gemeente Haarlem 2018 Meerjarenperspectieven 2019-2022

Concept Gebiedsprogramma gemeente Haarlem 2018 Meerjarenperspectieven 2019-2022

Noord

In de periode 2018-2022 worden er in Haarlem Noord aanzienlijk meer woningen gebouwd dan de afgelopen jaren. Er wordt flink ingezet op twee ontwikkelzones. De eerste bevindt zich langs de Spaarndamseweg. Hiervoor zijn een flink aantal plannen in voorbereiding. 

De voormalige broodfabriek Quality Bakers wordt her ontwikkeld tot woningbouwlocatie. De Spaarndamseweg 74-76 (voorheen Carpet Right) wordt her ontwikkeld tot perifere detailhandel met woningen. De eigenaren van het Sonneborn terrein beraden zich op de herontwikkeling van het terrein tot woningbouwlocatie en op het voormalige Deliterrein gaan ca. 150 woningen gebouwd worden. De tweede ontwikkelzone in Noord is de Planetenlaan - Orionweg - Pim Mulierlaan, waar diverse eigenaren en ontwikkelaars plannen aan het maken zijn voor herontwikkeling.

Verder staat  het programma Delftwijk 2020 op de agenda. In Delftwijk Zuid vindt de komende jaren renovatie en nieuwbouw plaats, en aan de noordzijde worden plannen gemaakt voor de invulling van het gebied rond het Delftplein. Na een spannende voorbereiding zal eind dit jaar gestart worden met de bouw van de Duijnwijckhal als nieuwe badmintonhal; de bouw loopt door in 2018.

Ook in Noord voert gemeente Haarlem doorlopend groot onderhoud uit. De herinrichting van Meteorenstraat/Steenbokstraat en Eksterlaan , Jan Gijzenkade Oost en Dietsveld zijn in uitvoering. Voor de komende jaren staat het onderhoud aan de Generaal Spoorlaan, Jan Gijzenkade West, Jan Haringstraat , Mr Jan Gerritszlaan en Kleverlaan/Marnixstraat op het programma. De Rijkstraatweg wordt aangepast om hoogwaardig openbaar vervoer te faciliteren.

Op het gebied van klimaat en duurzaamheid wordt onderzocht hoe groen een oplossing kan zijn tegen hittestress. Het Schoterbos wordt ook aangepakt. De uitvoering hiervan vindt plaats in fases. Bij de aanpak worden de wensen uit de buurt, verenigingen, gemeente en bedrijven meegenomen. De wijkwinkelcentra in Noord zijn versterkt.  De positie van de Cronjéstraat is versterkt door het ondernemersfonds voor ondernemers. Op verzoek van de winkeliersvereniging  wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Bedrijven Investering Zone (BIZ) voor eigenaren. Hierdoor ontstaat meer bewustwording en betrokkenheid van de eigenaren bij hun straat, en commitment om samen met de ondernemers en de gemeente  de Cronjéstraat toekomst bestendig te maken.

Een van de speerpunten in Noord is het project Lelie. De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken in dit project samen aan een veilige en leefbare omgeving en een eerlijk ondernemersklimaat op en rondom de Schoterweg.

Sinnevelt en Planetenwijk bestemmingsplan

Ontwerpfase van het bestemmingsplan Sinnevelt en Planetenwijk. 2017-2018.

Planetenlaan, herontwikkeling vml. Haarlem Stadion

Herontwikkeling van "de Knoop" (de voormalige locatie van het stadion op de hoek van de Planetenlaan-Jan Gijzenkade) naar wonen, detailhandel (supermarkt) en sport. En de uitwerking van de gebiedsvisie Schoterbos.

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!