Leef- en bereikbaarheid Haarlem Noord

Hans Pos & Rob van Looveren Wijkraad de Krim
WBO-overleg, 30 oktober 2018

Huidige situatie Haarlem Noord

• Inwoners:

• 2018: 52.000
• 2025: 60.000
• Toename van 15%

• Voorzieningen en Infrastructuur zijn gelimiteerd

• Bedient een groter gebied dan alleen Haarlem Noord
• De maximale capaciteit is bereikt
• Dagelijkse stagnatie van doorstroming autoverkeer voor woon-werk verkeer
• Bereikbaarheid openbaar vervoer (station Haarlem)

MRA Bouwplan voor Haarlem Noord

Ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan

Consequenties voor Haarlem Noord

• Verkeersdruk op Randweg, Orionweg, Jan Gijzenkade, Kleverlaan
• Parkeerdruk van 600 woningen -> ca. 1.000 voertuigen
• Geen ruimte voor extra voorzieningen op maaiveld
• Geen ondergrondse voorzieningen mogelijk
• Vermindering sportmogelijkheden
• Reductie schoolcapaciteit
• Reductie zorgcapaciteit
• Geen groencompensatie

2nd Opinion Leef- en bereikbaarheid Haarlem Noord

• Is WBO akkoord met dit voorstel?
• WBO stelt het voorstel op?
• Voorzitter WBO doet aanvraag budget?
    • Leefbaarheid en Initiatiefbudget Haarlem
• Indienen budgetaanvraag vóór 15 november?
• Uitkomst 2nd Opinion onderzoek wordt aan WBO voorgelegd?
• Daarna aanbieden aan gemeente Haarlem?