Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijkraadsverslag d.d.14 september 2017

Aanwezig: Jan Kuijper van der Duijn, Fleurence de Wilde, Henriëtte de Rooij, Marc van de Velde, Harry van Beelen, Anneke Bangma, Christien, Door van Eeden, Maaike de Jong

  1. De notulen waren nog niet aanwezig.
  2. Ingekomen stukken:

Brief van heer Zuiderduijn uit de Ripperda. Jan zal een briefje naar hem schrijven, dat het parkeerplan nog niet werkt en dus ook niet de nieuwe bezoekerspas. Maaike neemt contact op met de heer Zuiderduijn

  1. De hoed van Frans Hals,

Marc heeft een begroting gemaakt (zie bijlage) Met btw €81.000 zonder btw €68.000. Buiten de begroting zijn de sloopkosten en de aanleg van de paden gehouden. Dit zou door  de gemeente gerealiseerd moeten worden als achterstallig onderhoud.

Marc heeft contact met Onno v.d. Werken, die wil onderzoeken wie er wil en kan sponsoren

Mirjam Hijstek zou kunnen onderzoeken wat er het mogelijk is om gebruik te maken van de  subsidie voor kunstenaars. Bovenstaande  namen heeft hij van de heer Overbeke gekregen. (maker van de Frans Hals fontein)

  1. A. Als eerste zal Marc contact opnemen met Ann Demeester (Frans Hals museum).

Daarna overleg met de gemeente  met ARK (Advies Ruimtelijke Kwaliteit)

B Fleurence zal contact opnemen met gebiedsbeheerder Noord. (Ze krijgt adres van Anneke)

  1. Als de gemeente akkoord gaat met de plannen zullen de plannen verder uitgewerkt worden
  2. Er worden nu toch opbouwen gerealiseerd op de nieuwbouw in de Maarten van Heemskerkstraat. Hoe kan dit?
  3. Er is 25 september in het ABC een bijeenkomst over het werk van de Stadsarchitecten.

Rondvraag

Nieuwe vergadering 11 oktober

Harry heeft een leesbevestiging gekregen dat zijn brief over de Vroomstraat is aangekomen. Hoe lang duurt dit nog?

Mogen er op stoep overal fietsen geparkeerd worden. Ja maar bij overlast zou in overleg geregeld kunnen worden dat fietsen die vlak voor iemands raam verplaatst mogen worden.

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!