Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijkraadsverslag d.d. 8 november 2017

Wijkraadsverslag d.d. 8 november 2017

 

Aanwezig:  mevr. A. Bangma, dhr. E van Leersum, dhr. J. Kuyper v.d. Duijn, dhr. F. Giezen,  mevr. C. Olivier, mw. M de Jong,  dhr. M. v.d. Velde, mevr. F. de Wilde, mevr. D. van Eeden, mw. A. den Herder, mw. J. Vocking, dhr. R. Nijhof

Opening:  de voorzitter opent de vergadering

Mededelingen: geen

Vaststelling agenda:  toevoegen: brief P. de Vries en de Dolhuysbrug

Notulen  oktober:  de notulen worden goedgekeurd

Werkgroepen:

Dolhuysbrug:  Er is een brief gestuurd naar de gemeente met onze visie en aandachtspunten  over de eventuele aanleg van de Dolhuysbrug.  Ook is er telefonisch contact geweest met de heer Kamphuis , mevrouw A. van Diepen en de heer M. Evers van de gemeente. Er wordt een uitwerkstudie gemaakt door de firma Witteman. Hiervoor was 2 ton gereserveerd, maar voor dit bedrag wordt er ook gekeken naar een alternatief 2e plan. Op 24 november volgt er een gesprek over de criteria.  Eind januari zou er een concept rapportage moeten liggen. De Bomenwacht en de Fietsersbond worden hier ook bij betrokken.  Wij hebben om tellingen gevraagd, maar hebben die nog niet ontvangen. De Fietsersbond schijnt onderling verdeeld te zijn over de aanleg van de brug. Wij willen dat er ook gekeken wordt wat het effect is als er alleen aanpassingen plaatsvinden. Zo kan evt. de bushalte op het Frans Halsplein verdwijnen. De SP heeft een amendement ingediend over de besteding van de genoemde 2 ton.  Bewoners van de Schotersingel hebben een actiegroep opgericht. Zij zijn mordicus tegen de brug. Er komt een voorstel om een petitie op onze nieuwe web-site te plaatsen en er worden  flyers gemaakt.  Een van de actievoerders heefteen mooi ontwerp gemaakt.

Web-site: Deze web-site is bijna klaar. Wij moeten nog communiceren over de nieuwe site o.a. in de wijkkrant van december. De heer Nijhof zal de web-site blijven beheren, maar zal de heer Kuyper van der Duyn ook nog instrueren.

Brief P. de Vries: Deze brief wordt aangehouden omdat nog niet iedereen hem gelezen heeft.

Frans Halsplein: De heer Van der Velde heeft een onbevredigend gesprek gehad met de stichting ARK. De heer Kuyper van der Duyn vraagt om het verslag, hij wil dit naar de heer Vriend van de gemeente sturen.  Wij willen graag meer medewerking van de gemeente over het opknappen van het Frans Halsplein.   

Rondvraag: De heer Giezen heeft geen vraag, maar stelt dat de handhaving om de fietsenoverlast tegen te gaan, faalt.

Sluiting

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!