Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijkraadsverslag d.d. 14 maart 2018

Verslag van de wijkraadsvergadering d.d.  14 maart 2018

Aanwezig: dhr. Van Leersum, mw. A. Bangma, dhr. J. Kuyper v.d. Duyn, mw. C. Olivier,  mw. D. v. Eeden, mw. M. de Jong, dhr. M v.d. Velde, mw. Den Herder, dhr. F. van Giezen, dhr. P. Tork, dhr. J. van Es en de heer P. Kamphuis

De voorzitter opent de vergadering

Mededelingen:  geen

Vaststelling agenda:  ongewijzigd

Dolhuijsbrug: de heer Kamphuis is proces-manager van o.a. de Dolhuysbrug en heeft de alternatieve route van de rode loper bestudeerd. Nadere studie heeft B & W doen besluiten het plan van de brug in de ijskast te zetten en te gaan voor het aanpakken van de bestaande situatie en deze opwaarderen. Alles is doorgerekend en vergeleken met de cijfers van 2014. Daar zijn maar kleine verschillen uitgekomen. Op 15 maart komt alles weer in de raad. De aanpak van het fiets tracé is een procesopdracht. De verkeersstromen moeten goed worden uitgewerkt en er komt een inventarisatie. De Kennemerbrug moet worden heringericht. 
De Schoterweg kent een smal gedeelte. Met een bus die er doorheen moet en met een dubbel fietspad en stoepuitstalling wordt het erg krap. Gedacht kan worden om de straat verlichting over de weg te hangen en de staande lantaarnpalen te verwijderen. Dat geeft weer wat oppervlakteruimte. Berekend is dat er ongeveer 17.000 fietsers per dag langskomen. Met een dubbel fietspad op de Schoterweg en in de Kennemer- en Frans Halsstraat moet de doorstroming goed kunnen verlopen. Ook moet rekening worden gehouden met uitladende vrachtautoʻs en parkerende autoʻs. Er moet creatief met de bestaande ruimte worden omgesprongen om dit allemaal in te passen, maar ook naar de technische eisen b.v. de riolering. Er wordt een financieel verslag gemaakt dat naar de raad gaat. De heer Kamphuis komt op een later tijdstip terug bij de wijkraad voor een up-date.

Notulen wijkraadsvergadering 14 februari 2018.  Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen: De sloop van de bakkerswinkel had al gebeurd moeten zijn. Dhr Van de Velde gaat dit navragen.

Werkgroepen: Mevr. Den Herder vertelt namens de actiegroep dat er a.s. zondag een feest is georganiseerd naast het Dolhuys.  Er is van alles te doen: springkussen, hoela hoep, jeu de boules, voetballen en er is een rondleiding door de Bolwerken door vrijwilligers. Ook is er een open podium voor mensen die b.v. willen optreden met zang of dans.                                                                                
In het kader van Haarlem Cultuurstad wil dhr. Van der  Velde proberen subsidie aan te vragen voor ons kunstwerk voor de fontein.                                                        De krant is klaar en gaat naar de drukker.

Rondvraag:  geen.

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!