Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijkraadsverslag d.d. 14 februari 2018

Verslag van de wijkraadsvergadering d.d.  14 februari 2018

Aanwezig: dhr. E. van Leersum, mw. A. Bangma, dhr. J. Kuyper v.d. Duyn, mw. C. Olivier,  mw. M. de Jong, mw. D. v. Eeden, dhr. M v.d. Velde, dhr. H. Beelen, mw. A. den Herder. dhr. B. Boerkamp,     dhr. J. van Es, dhr. P. Tork, dhr. M. Schreurs, mw. T. Abbing, mw. J. Roersma, dhr. A. van Strien,     dhr. P. v. Ree, dhr. E. Uzun, mw. C. Rijper, mw. R. Knoef en de hr. T. van Kimmenade

De voorzitter opent de gezamenlijke vergadering met de wijkraad en bewoners van de Transvaal/Patrimoniumbuurt.

Presentatie bouwplannen winkel Schoterweg.                                                                                     
Omdat deze kant van de Schoterweg tot het werkgebied van de wijkraad Transvaal behoort, is besloten tot een gezamenlijke bijeenkomst met dia-presentatie. Het betreft de sloop en nieuwbouw van de bakkerswinkel, met daarboven appartementen.  Het ontwerp- is van de heer v.d. Velde en hij licht de aanloop en het verloop van de plannen toe. Ook is de uitvoerder aanwezig en kunnen de aanwezigen vragen stellen. Met name de omwonenden stellen  vragen over e.v.t. overlast als er gesloopt gaat worden. Het plan zelf heeft ieders goedkeuring.

Werkgroepen:                                                                                                                                                                       
Dolhuysbrug   Afgelopen donderdag is de brug in de commissie behandeld. De eerste 5 jaar komt de brug er beslist niet. Hij is helaas nog niet helemaal van de baan. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de inzet van de actiegroep. Ook wil hij iedereen die een handtekening heeft gezet bedanken. Dit bedankje zal ook op de web-site worden gezet. Er blijken drie politieke partijen te zijn die geen brug willen. Wij moeten wel alert blijven, zodat we weer in actie kunnen komen als de brug weer van stal gehaald zou worden. Het alternatieve plan wordt nu wel onderzocht en ook het plan voor dubbele fietspaden blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fontein:  
Dhr. V.d. Velde vertelt dat hij bij de Hildebrandtfontein in de Hout is gaan kijken. Deze is mooi verlicht en hij spuit. Hoe kan het daar wel? 
Op een vorige vergadering had de heer Tork een schets gemaakt voor een kunstwerk bij onze fontein. Deze vergadering had hij het laten uitwerken in metaal. Het is een silhouet van Frans Hals met sikje en hoed met veer. Iedereen is erg enthousiast en afgesproken wordt dat de heren Tork en v.d. Velde met het prototype naar het Frans Halmuseum gaan.

Kennemerbrug:  Er wordt gevraagd wat er precies aan de brug wordt gedaan. Het betreft het vernieuwen van het waterkerend dek. De Transvaalbuurt vreest verkeersoverlast door het afsluiten van de brug. De Knip gaat niet door.    

Werkwijze van de wijkraden:  De wijkraad Transvaal/Patrimonium geeft aan hun werkwijze te hebben veranderd. Zij houden geen vergaderingen meer. Ieder heeft zijn eigen projecten in de wijk en handelen die af. Zo zijn er korte lijnen en indien noodzakelijk, komt men bij elkaar. Dhr. Van Strien is de nieuwe voorzitter

Rondvraag:  Dhr. Van Strien stelt zich voor en vertelt in het kort wat hij zoal heeft gedaan in  het verleden.  Er wordt ook meegedeeld dat er de laatste tijd veel inbraken zijn geweest in de buurt. Woningbouwvereniging  doet niets voor de bewoners, Zij moeten zelf voor goed hang- en sluitwerk zorgen.
Dhr. Beelen laat een plan voor de herindeling van de Vroomstraat zien. Een en ander behoeft een aanpassing. Met name het onderscheid tussen voet- en fietspad.

Sluiting 

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!