Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijkraadsverslag d.d. 10 januari 2018

Verslag van de wijkraadsvergadering d.d.  10 januari 2018

Aanwezig: dhr. Van Leersum, mw. A. Bangma, dhr. J. Kuyper v.d. Duyn, mw. C. Olivier,  mw. D. v. Eeden, dhr. M v.d. Velde, dhr. F. van Giezen, dhr. H. Beelen, dhr. J. Baaijen, dhr. R. Nijhof

Afwezig: mw. M. de Jong   

De voorzitter opent de vergadering

Mededelingen:  geen

Vaststelling agenda:  ongewijzigd

Notulen wijkraadsvergadering 13 december:  Naar aanleiding van het verslag: Berckheijdestraat moet zijn Ruijsdaelstraat.

Werkgroepen:                                                                                                                                                                       
Bolwerken: dhr. Kuyper van der Duyn heeft samen met de adviescommissie Bolwerken overleg gehad in het Dolhuys over achterstallig onderhoud van het Bolwerk. Over een maand zal er een schouw van de Bolwerken plaatsvinden.  Ook is gesproken over de Rode Loper. De adviesgroep is van mening  dat, mede historisch gezien, de gemeente geen Rode loper en een fietsbrug door het Bolwerk kan en mag aanleggen. De adviesgroep zal een brief naar de verantwoordelijke bij de gemeente  sturen. Er zal ook over bericht worden op de web-site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dolhuysbrug: dhr. Van Leersum is op 3 januari bij een bespreking over de brug geweest. Dhr. Kamphuis heeft een verslag gemaakt over de knelpunten en heeft ook gekeken naar de oude situatie. Zijn conclusie is dat er bij de bouw van de brug nog meer knelpunten zullen ontstaan. Het is beter om de bestaande fietspaden op te knappen (kosten 1½ mln). De aanleg van de Dolhuysbrug zou een paar miljoen meer gaan kosten.                                       
De Kennemerbrug gaat in de zomer 2 maanden dicht voor onderhoud en reparatie.  De voorzitter stelt aan dhr. Baaijens van de Actiepartij voor om de loopbrug op de Spaarndamseweg/singel tijdelijk open te stellen voor fietsers.                                                                                                                              
Op 1 februari wordt de fietsbrug behandeld in de commissie beheer (dit onder voorbehoud).         
Dhr. Baaijens stelt dat zijn partij tegen de aanleg van de brug is. Hij wil ook nader uitleggen wat er in de Raad gebeurd is omdat er een verkeerd beeld is ontstaan. Zij hadden een amendement ingediend om er voor te zorgen dat het geld voor de voorstudie van de brug ook gebruikt zou worden om naar een alternatief te kijken. Dat kon niet door middel van een motie.  Er wordt bv. ook gedacht om de bushalte met bussluis op het Frans Halsplein weg te halen en een 2-richting fietspad aan te leggen. Als er ook een dubbel fietspad in de Kennemerstraat en Frans Halsstraat zou komen, los je al een hoop problemen op. Het rapport van dhr. Kamphuis is neutraal en eerlijk opgesteld.                                      
Een dergelijk fietspad op de Schoterweg is nog best moeilijk omdat de stoep smal is door de uitstalling van winkeliers. Deze uitstallingen van bv. De Turkse groenteboer mag volgens de gemeenteverordening en kan dus niet verboden worden.                                                                                                                           
De Actiegroep zal op 20 januari inspreken bij de commissie en zal een strijdplan opstellen. Er zal ook een petitie naar de wethouder worden gestuurd. Er komt een interview over de brug in het Dolhuys door TV-Noord Holland.

Web-site: Volgens de statistieken is het aantal bezoekers van 0 naar 180 gegaan. De wijkkrant is op de web-site geplaatst, maar misschien moeten we ook gaan nadenken over een nieuwsbrief. Dhr. Nijhof wil elke maand een interview plaatsen van een wijkbewoner met een goed verhaal. Hij vraagt de wijkraad of wij kandidaten weten.    

Rondvraag:  Mw. Van Eeden vraagt of wij een oproep willen plaatsen om de  goot schoon te houden. Vaak is deze verstopt door bv. vallend blad en ontstaan er grote plassen omdat het water niet weg kan. Dhr. Baaijens vraagt onze mening over de sluiting van de Cronjéstraat. Hij wordt hier vaak over benaderd door zowel voor- als tegenstanders. Wij zijn niet echt enthousiast over de huidige situatie. Vooral de herhaaldelijke stagnatie door in- en uitladende vrachtauto’s is een grote ergernis.

Sluiting

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!