Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijkraadsverslag d.d. 11 juli 2018

Verslag van de wijkraadsvergadering d.d.  11 juli 2018

Aanwezig: dhr. Van Leersum, mw. A. Bangma, dhr. J. Kuyper v.d. Duyn, mw. C. Olivier, mw. M. de Jong, dhr. M v.d. Velde, mw. Den Herder, dhr. H. Beelen en mw. M. Sas

De voorzitter opent de vergadering

Mededelingen:  geen

Vaststelling agenda:  toevoegen: Airbnb in de wijk

Notulen: er zijn vorige vergadering geen notulen gemaakt.

Airbnb: mw. Sas is aanwezig bij deze vergadering om te waarschuwen voor een toename van overlast door airbnb in de wijk. Nu Amsterdam deze overlast is gaan aanpakken en hoge boetes uitdeelt, verplaatst het zich naar Haarlem. Onze wijk is gunstig gelegen voor toeristen, vlak bij het station en het centrum. De verhuur is volgens haar explosief gestegen en er wordt niet gehandhaafd. Sommige mensen gaan zelf ergens anders wonen en verhuren constant hun hele pand. Hierdoor is er ook geen toezicht op eventuele overlast en kan iedereen zijn/haar gang gaan. Zij gaat bij de betreffende commissie inspreken om ook de gemeente te waarschuwen. Tevens vraagt zij wat de wijkraad hierin kan betekenen. Helaas kan de wijkraad niet meer doen dan een brief naar de gemeenteraad sturen om ook onze zorgen hierover door te geven. Het probleem zal zich waarschijnlijk ook voordoen aan de stadskant van het station.  Gemeente zou moeten kijken hoe Amsterdam en Rotterdam het aanpakken, voor het hier  uit de hand loopt. Het huidige meetmodel voor de hoeveelheid aanmeldingen voor airbnb is niet toereikend.

Splitsing woningen:  In het Haarlems Dagblad stond een groot artikel over het splitsen van woningen door het maken van appartementen in een woning, zodat er meer huur gevraagd kan worden. Hierdoor ontstaat er extra overlast en parkeerdruk. De wijkraad vindt dit zeer onwenselijk en houdt dit in de gaten en heeft ook al geprotesteerd tegen de aanleg van 4 studios op een bovenetage.                                                    

Sloop bakkerswinkel:  dhr. v.d. Velde vertelt dat inmiddels de nutsvoorzieningen zijn afgesloten. De omwonenden makten zich hier ernstig zorgen ove, maar de situatie is nu veilig. De nieuwbouw loopt vertraging op omdat de aannemer een huizenhoge offerte heeft ingediend.                                                                                                                                                     In verband met de fontein heeft hij bezoek gehad  van mw. M. v.d. Berg van Democratie in uitvoering. Het blijkt namelijk dat de gemeente niet weet hoe ze met het plan om moet gaan. De manager, dhr. Kamphuis gaat zich nu met de fontein bemoeien. Nu de Dolhuijsbrug niet doorgaat, heeft hij de tijd om dit project op zich te nemen. Hij heeft ook de kennis inzake het aanvragen van  benodigde subsidies. Hij zal zich hier na de vakantie mee gaan bezighouden. Alle seinen staan nu op groen. Dhr. v.d. Velde heeft ook regelmatig overleg met de heer M. Overbeeke, als zijnde  de ontwerper van de fontein  e.o.

Rondvraag: mw. Den Herder vertelt dat de Singel tijdens het mooie weer wordt gebruikt voor recreatie. Dit levert echter veel zwerfvuil op. Zij heeft gevraagd of Spaarnelanden een container wil plaatsen, maar daar is negatief op gereageerd. Er is hier zo gauw geen oplossing voor te vinden. Bovendien is het een tijdelijk fenomeen.

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!